ST.XAVIER'S HIGH SCHOOL (10+2)

Gram-Korriya,Pargana-Gopamau,Shahjahanpur Road,Tehsil-Sadar-Hardoi,(U.P)241001